Generelle kontraktsvilkår

I.- EIER AV NETTSIDEN

Bø Sommarland AS (HERETTER "Bø Sommarland"), Steintjønnvegen 2, 3804 Bø i Telemark, er eier av domenet https://www.sommarland.no, inkludert nettsiden og dets innhold ("Nettsiden").

Ved å besøke vår nettside vil du også anses å være bruker av vår nettside. Ved å bruke vår nettside vil vi legge til grunn at du også aksepterer våre til enhver tid gjeldende brukervilkår. Våre brukervilkår kan oppdateres fra tid til annen. Siste oppdatering vil fremkomme på vår nettside. 

Formålet med vår nettside er å informere om tjenester og produkter som Bø Sommarland tilbyr sine kunder. Eksempelvis kan du kjøpe billetter og andre produkter på vår nettside. På vår nettside vil vi også legge ut en lenke til ulike kontaktskjemaer, nyhetsbrev, konkurranser, spill, undersøkelser osv. 

Vær oppmerksom på at produkter og tjenester som tilbys på vår nettside vil leveres av Bø Sommarland AS, som igjen er et selskap i gruppen PARQUES REUNIDOS med base i Madrid, Spania. PARQUES REUNIDOS administrerer driften av Bø Sommarland og er således involvert i administrasjonen av parken, inkludert salg av produkter og/ eller tjenester relatert til Bø Sommarland.  

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice på følgende måte: 

 • Telefon: 35061600. Det [vil/vil ikke] påløpe kostnader [i henhold til lokale takster/pris per min].  
 • e-postadresse: informasjon@sommarland.no

 

II.- STANDARD KJØPSBETINGELSER

Disse standardvilkår og betingelser for kjøp gjelder for forholdet mellom BØ SOMMARLAND og alle Brukere som kjøper produkter eller tjenester gjennom Nettsiden («Standard Kjøpsbetingelser").

Disse Standard Kjøpsbetingelser er utarbeidet i samsvar med forbrukerkjøpsloven 2002, kjøpsloven 1988, angrerettsloven 2014 og andre supplerende lover. 

De til enhver tid gjeldende Standard Kjøpsbetingelser er tilgjengelige på Bø Sommarland sin nettside under online-kjøp/kjøpsbetingelser.   

 

1. INFORMASJON FØR DU KJØPER NOE FRA VÅR NETTSIDE 

Våre kjøpsbetingelser angir de generelle vilkårene som gjelder for tjenestene som tilbys av Bø Sommarland, salg av inngangsbilletter og sesongkort til Bø Sommarland og andre produkter som tilbys via Nettsiden.

Prisen på våre produkter angis i norske kroner (NOK) og inkluderer mva. Eventuelle kampanjer og rabatter vil til enhver tid spesifiseres på Nettsiden. Når du foretar et kjøp, vil du få informasjon om eventuelle rabatter og kampanjer for det konkrete kjøpet, eventuelle gebyrer og andre kostnader for tilleggstjenester du velger å kjøpe. Dersom det påløper kostnader i forbindelse med valg av betalingsmåte, vil du informeres om dette.

1.1 Hvordan gjør du et kjøp på vår nettside

For å kjøpe noen av produktene og/ eller tjenestene som er tilgjengelige på Nettsiden, må du følge instruksjonene gitt i hvert trinn som presenteres ved det produktet eller tjeneste du ønsker å kjøpe. Blant annet skal du fylle ut et elektronisk skjema. 

Dine rettigheter og forpliktelser under og etter kjøpet er underlagt disse Standard Kjøpsbetingelser, Nettsidens Brukervilkår, spesielle vilkår og betingelser for kjøp som måtte gjelde for det konkrete kjøpet, og våre parkregler [LINK TIL PARKREGLER].

Et kjøp vil bli gjennomført ved å fullføre alle stadiene under kjøpsprosessen. Våre standard kjøpsbetingelser, vil være en del av vår avtale med deg. Kjøp gjøres under eget ansvar.

Billetter kjøpt på Nettsiden er kun gyldige ved gyldig betaling. Dersom det oppstår problemer med gjennomføring av betaling, forbeholder Bø Sommarland seg retten til å underkjenne billetten(e). Bø Sommarland tar ikke ansvar for bestillinger som på grunn av tekniske problemer ikke er mottatt i Bø Sommarland sitt bestillingssystem. Dersom kortet ditt likevel er belastet, vil beløpet bli refundert.   

1.2 Kvittering for kjøp av billetter på vår nettside  

Våre standard kjøpsbetingelser vil til enhver tid være tilgjengelig under KJØP på vår nettside. 

Dersom du kjøper inngangsbilletter, og dette senest tjuefire (24) timer før ditt besøk, vil vi sende deg en kvittering på e-post ("Billetten") med en unik kode. Billetten du får tilsendt per e-post vil fungere som din inngangsbillett til Bø Sommarland. Det er viktig at du behandler billetten som et verdipapir, enten den er i elektronisk form eller på papir, og sikrer deg mot at den ikke kopieres eller skrives ut flere ganger. Dersom din billett blir misbrukt eller på annen måte forringet, kan den bli kansellert. 

Billetten fungerer bare én gang og når den er scannet ved inngangen til Bø Sommarland kan den ikke brukes igjen. Du er selv ansvarlig for misbruk av billetten din, så ta nødvendige forhåndsregler for å hindre misbruk.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i de spesielle vilkårene og betingelsene for kjøp, vil inngangsbilletter kjøpt på Nettsiden bare være gyldige for datoen som vises på billetten. 

Hvis du kjøper et sesongkort eller andre produkter og/eller tjenester på Nettsiden (annet enn inngangsbilletter), vil du også motta en kvittering (også referert til som "Billett") via e-post.  Du vil få mer informasjon om vilkårene for bruk av sesongkort på vår nettside. 

Når ditt kjøp på vår nettside er fullført og den billetten er utstedt, vil det ikke være adgang til å gjøre endringer i kjøpet eller til å kreve pengene tilbake med mindre dette følger av de spesielle vilkårene og betingelsene for kjøp, og/eller følger av bakgrunnsretten. Ved spørsmål, ta kontakt med reservasjonsavdelingen [inkludere e-post].

1.3 Tekniske midler 

Vår nettside er utstyrt med en varselfunksjon som gir deg beskjed dersom feltet er fylt på feil måte. 

1.4 Endring av våre standard kjøpsbetingelser

Våre standard kjøpsbetingelser trer i kraft fra datoen for den siste oppdateringen (angitt på slutten av dette dokumentet). 

Bø Sommarland forbeholder seg retten til å foreta endringer ved behov. Eventuelle endringer vil varsles i forkant og eller være i tråd med våre standard kjøpsbetingelser og norsk lov. 

Endringene trer i kraft umiddelbart etter publisering, men gjelder kun kjøp, eller annen bruk av våre tjenester etter annonserte endringer. Kjøp av produkter og tjenester før annonserte endringer vil reguleres av vilkår som gjaldt på det tidspunktet kjøpet ble gjennomført. 

På vår nettside kan du gjøre deg kjent med våre betingelser for det enkelte produkt og den enkelte tjeneste slik at du kan gjøre deg kjent med betingelsene før du gjennomfører kjøpet. 

1.5 Endringer og refusjoner. Avbestilling.

Med mindre det er uttrykkelig angitt i betingelsene for det enkelte kjøp vil det ikke være anledning til å gjøre endringer eller kreve refusjon hvor tjenesten er knyttet en fastsatt dato eller et bestemt tidsrom, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt tidsramme gjelder alle våre billetter og produkter,. Det betyr at det generelt sett ikke gjelder en angrerett for kjøp, som eksempelvis inngangsbilletter eller bestilling av mat, men du henvises til gjeldende avbestillingsregler.  

1.6 Pris, betalingsmåte og sikring av informasjon

Alle våre produkter og tjenester er priset på vår nettside. Oppgitte priser inkluderer eventuelle avgifter, som eksempelvis mva. 

Kjøp av produkter og tjenester på vår nettside støttes av følgende betalingsmetoder: debet- og kredittkort, Amazon Pay og PayPal. 

Korttransaksjoner skjer på en egen sikret server med full kryptering av alle kortopplysninger. Bø Sommarland samarbeider med Nets for å opprettholde en sikker betalingsløsning. Dine kortopplysninger deles ikke med tredjeparter.

Alle våre oppgitte priser inkluderer eventuelle avgifter. Nivået på avgiftene vil variere og vil være betinget av type arrangement, billettpris og hvilken betalingsmåte som velges. Eventuelle tilleggsavgifter vil spesifiseres før kjøp.  

Bø Sommarland jobber kontinuerlig, og i samarbeid, med våre leverandør og med offentlige myndigheter for å unngå svindel og andre uønskede hendelser som kan oppstå ved bruk av vår nettside. Vårt samarbeid vil reguleres av de til enhver tid juridiske rammer.  

1.7 Innlemmelse av de spesielle vilkårene og betingelsene for kjøp og parkens driftsregler.

Ved å kjøpe et produkt eller tjeneste på Nettsiden, godtar du disse Standard Kjøpsbetingelser, de spesielle vilkårene og betingelsene som gjelder for produktene og tjenestene som er kjøpt, og parkens driftsregler, som du finner på [Link til Driftsreglene]. Vennligst les dem nøye før du fortsetter med kjøpet.

2. REKLAMASJON OG TILBAKEMELDING

Dersom du ikke er fornøyd med produktet og/eller tjenesten som du har kjøpt, kan du kreve refusjon iht. PARQUES REUNIDOS' kvalitets- og servicestandardgarantier.  Vennligst send kravet ditt til: 

[POSTADRESSE], [TELEFON], [E-POSTADRESSE].

Når vi mottar din henvendelse, vil henvendelsen få et saksnummer og du vil motta en kvittering for mottak. 

Du har også rett til å søke alternative tvisteløsningsmetoder tilbudt gjennom Europaparliamentet. Vennligst besøk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR OG BETINGELSER  

SPESIELLE VILKÅR SOM GJELDER FOR INNGANGSBILLETTER KJØPT ONLINE (ÅPEN DAG)

 • Inngangsbilletten din gir kun tilgang til badeparken ("parken").
 • Vennligst ikke riv, tukle med eller kopier billetten din. Skulle du gjøre dette, kan du bli nektet adgang til parken.
 • Du kan få tilgang til parken direkte ved å vise Park-personalet papirbilletten din eller QR-kode via SMS / e-post. 
 • Store familier, personer med en funksjonshemning på 33% eller mer, og personer mellom 60 og 64 år, må vise Park-personalet sitt ID-kort og et gyldig bevis eller annen dokumentasjon som beviser en slik tilstand.  
 • Hvis du gjør en feil når du kjøper en bestemt billett på Nettsiden, i parken eller gjennom Bø Sommarland-appen (f.eks. kjøper du reduserte inngangsbilletter i stedet for generelle inngangsbilletter, inngangsbilletter for feil dag, etc.), må du kontakte parkens billettkontor for å gjøre nødvendige endringer. Ved endring vil det kunne påløpe et endringsgebyr. Ved endring av allerede kjøpt billett, kan du måtte betale differansen i prisen på inngangsbillettene. Vi vil ta utgangspunkt i den høyeste utsalgsprisen for de generelle inngangsbillettene (billett over 140 cm), og ikke den prisen som vises på Nettsiden eller i appen ved forhåndssalg.  På samme måte vil du få refundert prisforskjellen i din favør ved bankoverføring til den samme kontoen som ble gitt av deg da du kjøpte inngangsbillettene dine på Nettsiden.       
 • Billetten din vil være gyldig for datoen eller perioden som vises på din billett og i åpningstidene som er oppført på parkens nettsted. 
 • Billetten kan ikke brukes sammen med andre kampanjer eller rabatter. Ettersom billetter utstedes for en bestemt dato eller periode, vil ingen endringer eller refusjoner tillates. Med andre ord gjelder ingen angrerett for denne typen produkter.  
 • Hver billett har en unik strekkode som kun tillater én tilgang til parken. Når billetten er validert, kan den ikke brukes på et senere tidspunkt. 
 • Hvis du må forlate parken, må du kontakte tilgangspersonalet eller kundeservicekontoret for å sikre at du kan komme inn igjen i parken. Hvis du forlater parken uten varsel, vil du ikke få lov til å komme inn igjen.
 • Under ditt opphold i parken, vennligst behold billetten din og vis den til en ansatt på forespørsel.
 • Videresalg av billetter til tredjeparter er forbudt.
 • Du er informert om at parken kan være stengt på grunn av dårlig vær eller av hensyn til parkkapasitet, sikkerhet eller folkehelse. BØ SOMMARLAND vil forsøke å gi forhåndsvarsel så tidlig som mulig via Nettsiden og sosiale medier, og vil tilby deg en ny dato for bruk av inngangsbillettene dine eller annen kompensasjon.
 • Driftsreglene for parken [LENKE TIL DRIFTSREGLENE] er innlemmet i disse vilkårene gjennom referanse. Ved å kjøpe og bruke produkter og tjenester som er tilgjengelig på Nettsiden, godtar du vilkårene og betingelsene for nettkjøp, og du godtar parkdriftsreglene.