Skap

Vi har oppbevaringsskap ved Bøverstranda og i Vannland, nøkler kan leies i Solkiosken eller i Baderingen. For å leie et skap betaler du kr 100,-, hvor kr 40,- av disse er et depositum som du får tilbake når du leverer tilbake nøkkelen.

Merk at det er begrenset kapasitet på oppbevaringsskapene.