Parkregler

1. GJESTEANSVAR

Bø Sommarland bærer ansvaret for sikker drift av parken i tråd med til enhver tid gjeldende lover og regler. Men vi forventer og setter pris på at alle våre gjester også utøver god dømmekraft og opptrer på en forsvarlig måte for å ivareta egen helse og sikkerhet (også for de som er under din omsorg). Vi oppfordrer til at den enkelte gjest tar ansvar for egen helse og sikkerhet, i tillegg til å opptre med omsorg for helse og sikkerhet til de rundt seg.

Gjestene må LESE OG OPPFYLLE alle retningslinjer, anbefalinger og advarsler og benytte parkfasiliteter og utstyr i parken på en forsvarlig måte. Gjester som ikke følger våre oppfordringer og retningslinjer, kan bli vist bort fra parken uten refusjon.

Som gjest i parken vår forplikter man seg til å oppføre seg på en ordentlig og hensynsfull måte mot andre gjester og parkpersonell. Vis respekt for parkanlegget, besøkende, personell, flora og fauna. Vi ønsker at alle våre gjester skal ha en fin opplevelse i parken.

 

ADVARSEL! Vurder dine egne fysiske og emosjonelle forutsetninger FØR du benytter våre attraksjoner og aktiviteter.

Attraksjoner og andre aktiviteter i parken kan gi våre gjester fantastiske minner og spennende moro! Men de kan også bidra til økt adrenalin og betydelig fysisk belastning og krefter på kroppen og sansene dine. Rask akselerasjon, høy hastighet, plutselige og uforutsigbare bevegelser, kan trykke kroppen din rundt i forskjellige retninger og vil kunne påvirke kroppen gjennom muskelspenning og belastning, for eksempel på nakke og rygg, og bidra til akselerert hjertefrekvens og blodtrykk.

Røyking i parken er forbudt. Dette gjelder også alt av elektroniske sigaretter. Røyking er kun tillat på røykesone på parkeringsplassen.

Man skal ikke benytte attraksjoner eller aktiviteter under påvirkning av alkohol, stoffer (lovlig eller ulovlige) eller andre type medikamenter som kan påvirke den generelle helsetilstand, sanser, mental bevissthet eller reflekser. 

Man skal ikke delta i aktivitet eller kjøre i attraksjoner dersom man har eller har hatt helseproblemer, utfordrende sykdomshistorikk, skader eller hvis du er svært redd for å delta. Helseproblemer inkluderer uten begrensning hjerte, nerver, muskel, rygg, nakke, ben, ledd, sene, leddbånd, hjerne, øye, øre, nevrologiske eller andre plager eller skader, eller hvis du er hvis der (eller kan være) gravid eller har hatt kirurgi de siste månedene eller hvis du er på bedringens vei fra sykdom, skrøpelighet, medisinsk tilstand, behandling eller prosedyre.  Bare den enkelte gjest kan vurdere om man er i fysisk eller mental tilstrekkelig tilstand til å kunne benytte den enkelte attraksjon eller aktivitet i parken. Kontroller at du overholder høyde, vekt og aldersbegrensninger. Parken kan ikke garantere din helsetilstand – du må avgjøre selv om du er frisk nok for den enkelte attraksjon eller aktivitet ut fra råd gitt ved den aktuelle innretning.

Du påtar deg selv risikoen for aktiviteter du velger å delta i.