Personvernerklæring

1. HVILKE SELSKAPER ER BEHANDLINGSANSVARLIGE FOR BEHANDLINGEN AV MINE PERSONOPPLYSNINGER?

Selskapene som er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger er Bø Sommarland AS (med adresse Steintjønnvegen 2, 3804 Bø i Telemark) og Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., (med adresse Paseo de la Castellana 216, 16 etasje, 28046, Madrid, Spania). Begge selskapene er alene og sammen behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (de "Behandlingsansvarlige").

Bakgrunnen for det foreligger et felles behandlingsansvar for noen behandlingsaktiviteter er at morselskapet og Bø Sommarland behandler personopplysninger med et felles formål og de har begge et selvstendig behandlingsgrunnlag for behandlingsaktiviteten. Felles behandleransvar gjelder eksempelvis ved analyse av salgsdata til bruk ved utarbeidelse av markedsplaner, gjennomføring av strategier og/eller for å foreta beslutninger som påvirker begge selskapene. Vi gjør oppmerksom på at morselskapet også kan opptre som databehandler på vegne av Bø Sommarland, eksempelvis i forbindelse med markedsføring, bistand til informasjonssikkerhet og operasjonell drift. 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, eller ønsker informasjon om avtalen mellom de felles behandlingsansvarlige, kan du kontakte vår personvernkontakt på epost DPO@sommarland.no eller per brev til Steintjønnvegen 2, 3804 Bø i Telemark. 

2. FOR HVILKET FORMÅL OG PÅ HVILKET GRUNNLAG BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

De Behandlingsansvarlige vil behandle personopplysningene dine for formålene som er angitt nedenfor:

2.1. Behandling ved kjøp av produkt og/eller tjeneste  

Vi vil behandle dine personopplysninger hvis du kjøper billetter eller andre produkter og/eller tjenester via vårt elektroniske skjema. Opplysningene brukes blant annet til å gjennomføre og administrere kjøpet og å sende deg en bekreftelse på kjøpet du har foretatt. 

Opplysningene vi behandler er;   

 • Navn 

 • E-postadresse   

 • Telefonnummer 

 • Fødselsdato  

 • Betalingsmåte 

Fødselsdato samler vi inn for å sikre at du er over atten (18) år gammel. Dette er nødvendig fordi vi må forsikre oss om at du er gammel nok til å foreta kjøp på nett. Personer under 18 år skal ha samtykke fra foresatte før eventuelt kjøp av billetter og aksept av kjøpsbetingelsene.   

Dersom du ønsker å kjøp et produkt eller en tjeneste som er underlagt bestemte vilkår, må du være forberedt på at vi kan be deg om å legge frem dokumentasjon (f.eks. ID-kort, bankkort med bilde osv.) for å dokumentere at vilkårene er oppfylt. Vi vil ikke lagre denne tilleggsinformasjonen, eksempelvis ved å ta en kopi av din ID, men vil vurdere om du oppfyller vilkårene ved fremvisning. 

Vi vil også behandle dine personopplysninger slik at vi enkelt, sikkert og effektivt kan svare på dine henvendelser mottatt via telefon eller e-post. Eksempelvis hvis du ber om ytterligere informasjon om et kjøp, eller om det oppstår en hendelse og/eller krav relatert til et produkt og / eller tjeneste. Opplysninger vi behandler om deg vil også kunne brukes til å nå deg per e-post, SMS eller telefon for å informere om eventuelle forhold som værforhold, sikkerhet og folkehelse eller annet som kan påvirke ditt besøk hos oss.  

Behandlingsgrunnlag ved kjøp av produkter og tjenester  

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å behandle dine personopplysninger som beskrevet over er avtale. Eksempelvis avtale om kjøp av inngangsbillett, produkter og / eller tjenester. Hvis du ikke oppgir opplysningene vi etterspør, vil det ikke være mulig å gjennomføre kjøpet. 

2.2. Behandling av dine bestillinger og arrangementer (bursdagsfester, bryllup, bedriftsarrangementer etc.) 

Når du bestiller, booker og betaler for et arrangementer via vårt online bestillingsskjema, vil vi behandle dine personopplysninger. Vi behandler da følgende personopplysninger;   

 • Navn 

 • E-postadresse  

 • Telefonnummer 

 • Hvorvidt du eller arrangør av arrangementet du deltar på har sesongkort  

 • Betalingsmåte 

 • Opplysninger som fremgår på kvitteringen, og  

 • Transaksjonsopplysninger 

Vi behandler opplysningene for å administrere bestillingen og betalingen av arrangementet du har booket. Vi trenger også opplysningene for å sende deg ordrebekreftelsen, kvitteringen og annen relevant dokumentasjon for gjennomføring av ditt arrangement.  

Vi vil også be om din fødselsdato for å sikre at er over atten (18) år. Dette er nødvendig fordi vi må forsikre oss om at du er gammel nok for å foreta kjøp på nett. Personer under 18 år skal ha samtykke fra foresatte. 

Dersom du har kjøpt et produkt eller en tjeneste som er underlagt bestemte vilkår gjør vi deg oppmerksom på at vårt billettkontor kan be deg om å fremlegge dokumentasjonen på at du oppfyller vilkårene vi, eller norsk lov, stiller. Vi vil ikke lagre denne tilleggsdokumentasjonen, men krysser av i vårt system at vi har sett fremlagt dokumentasjon.   

Videre vil vi behandle dine personopplysninger for å svare på dine henvendelser mottatt per telefon eller e-post. Dette vil eksempelvis være tilfellet hvor du ber om ytterligere informasjon om et gjennomført kjøp, informasjon om hendelser som har oppstått eller ved krav knyttet til ditt kjøpte produkt og/eller tjeneste. 

Vi kan også komme til å behandle dine personopplysninger for å nå deg via e-post, SMS eller telefon for å informere deg om forhold som kan påvirke ditt besøk hos oss. Eksempelvis værforhold, sikkerhet, folkehelse, eller annet.  

Hvis det er nødvendig å gi oss informasjon om matallergier og/eller intoleranse e.l., ber vi om at du ikke oppgir denne informasjonen sammen med opplysninger som kan bidra til å identifisere personen som påvirkes av slike allergier og intoleranser. Dette er informasjon som karakteriseres som særlig kategori av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger) og vi ønsker ikke å vite hvem dette gjelder. Merk at dersom det er grupper på under 5 personer vil det etter Datatilsynets praksis i utgangspunktet ikke være mulig å behandle slik informasjon anonymisert.  

Behandlingsgrunnlag ved bestilling av arrangementer etc.  

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å behandle disse opplysningene er for å forberede og gjennomføre vår avtale med deg om eksempelvis gjennomføring av et arrangement (kjøpsbetingelsene). Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine, vil vi ikke kunne behandle bestillingen din. Hvis du frivillig og på eget initiativ oppgir personopplysninger om et barn under atten (18) år for å kunne gjøre tilpasninger i arrangementet ditt (f.eks. for å dekorere arrangementsstedet), erklærer du at du er barnets forelder eller verge og gir ditt uttrykkelige og informerte samtykke til å behandle barnets personopplysninger for ovennevnte formål.

2.3. Bestillinger og inngåelse av avtaler med skoler og grupper   

Hvis du gjør en bestilling for en gruppe eller et skolebesøk (skoleklasse) via vårt online bestillingsskjema, vil vi behandle personopplysninger som;  

 • Navn  

 • Adresse 

 • Sted/by  

 • Postnummer 

 • E-postadresse   

 • Telefonnummer 

 • Gruppe- eller navn på skole  

 • Betalingsmåte / transaksjonsdata 

 • Opplysninger på kvittering  

Dette er opplysninger vi behandler for å behandle og administrere din bestilling og ditt besøk hos oss.  

Informasjon om din fødselsdato henter vi inn for å sikre at du er over atten (18) år.   

Dersom du har kjøpt et produkt eller en tjeneste som er underlagt bestemte vilkår, må du være forberedt på at vi på billettkontoret kan be deg om å fremlegge dokumentasjon slik at du kan dokumentere at disse vilkårene overholdes (f.eks. bankkort med bilde, ID-kort osv.). Vi vil ikke lagre denne tilleggsdokumentasjonen, men vi krysser av i vårt system at vi har sett fremlagt dokumentasjon.  

Vi kan også komme til å behandle dine personopplysninger for å svare på dine henvendelser per telefon eller e-post, eksempelvis i tilfeller hvor du ber om ytterligere informasjon om ditt kjøp, eller ved hendelser hvor det oppstår krav knyttet til ditt kjøpte produkt og / eller tjeneste. Vi vil også kunne behandle dine personopplysninger for å nå deg via e-post, SMS eller telefon for å informere deg om eventuelle forhold som kan påvirke besøket ditt (f.eks. værforhold, sikkerhet, folkehelse, etc.).  

Hvis det er nødvendig å gi oss informasjon om matallergier og/eller intoleranse e.l., ber vi om at du ikke oppgir denne informasjonen sammen med opplysninger som kan bidra til å identifisere personen som påvirkes av slike allergier og intoleranser. Dette er informasjon som karakteriseres som særlig kategori av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger) og vi ønsker ikke å vite hvem dette gjelder. Merk at dersom det er grupper på under 5 personer vil det etter Datatilsynets praksis i utgangspunktet ikke være mulig å behandle slik informasjon anonymisert.  

Behandlingsgrunnlag ved bestillinger og inngåelse av avtaler med skoler og grupper  

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å behandle personopplysninger i forbindelse med bestillinger og inngåelse av avtaler med skoler og grupper er avtale om kjøp av produkter og/eller tjenester (kjøpsvilkårene). Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine, vil vi ikke kunne gjennomføre kjøpet. 

2.4. Kundestøtte  

Kontakter du oss via telefon, online skjema eller e-post for informasjon om noen av våre produkter, tjenester eller arrangementer (bursdagsfester, bedriftsarrangementer, bryllup, etc.), eller gir oss en tilbakemelding på eller krav knyttet til eventuelle produkter, tjenester eller arrangementer som du har kjøpt hos oss, vil vi behandle dine personopplysninger og informasjonen i spørsmålet ditt for å håndtere din henvendelse.  

Hvis spørsmålet ditt er relatert til et produkt, en tjeneste eller et arrangement, må du være forberedt på at vi kan be deg om spesifikke detaljer om kjøpet. Dette kan være informasjon som;   

 • Transaksjonsdata 

 • Kjøpsdato  

 • Produkttype  

Dette er informasjon vi trenger for å gi deg best mulig hjelp.   

Behandlingsgrunnlag kundestøtte 

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å behandle personopplysninger i forbindelse med at du kontakter vår kundestøtte vil være avtale eller berettiget interesse. Når ditt spørsmål er knyttet til en avtale du har gjort med oss, for eksempel kjøp av en tjeneste, og forespørselen din gjelder denne tjenesten vil det som regel være nødvendig for oss å behandle dine opplysninger for å oppfylle avtalen med deg. Det samme gjelder dersom du sender oss en henvendelse som gjelder et potensielt kjøp av tjenester hos oss. Andre generelle henvendelser vil vi behandle på bakgrunn av det som kalles berettiget interesse. Ved bruk av berettiget interesse som behandlingsgrunnlag har vi foretatt en vurdering som tilsier at vi har en berettiget interesse til å behandle dine personopplysninger og hvor vår berettigede interesse overgår de ulemper og krenkelse av personvern som eventuelt måtte foreligge. Vi anser dette å være tilfellet all den tid vi kun behandler de opplysninger som du gir til oss, eller andre opplysninger som er nødvendig for å svare ut din henvendelse som du har gjort tilgjengelig for oss på andre måter, eksempelvis gjennom kjøp. Behandlingen finner sted på din oppfordring og i din interesse, og du har fått informasjon om behandlingen på forhånd. Vi oppbevarer ikke din henvendelse lenger enn hva som er nødvendig. I dette ligger at vi sletter alle henvendelser fortløpende, og senest innen 3 år etter at vi mottok henvendelsen. Dette med formål å forsvare rettskrav mot Bø Sommarland, som senere skulle rettes mot oss.  

2.5. Brukerundersøkelser 

Vi ønsker alltid å forbedre oss og gjøre våre tjenester og produkter enda bedre. Vi ønsker derfor å gjennomføre brukerundersøkelser for å høre hvilke erfaringer våre kunder har gjort seg og for å gi våre kunder en mulighet til å komme med innspill til Bø Sommarland. Våre brukerundersøkelser blir sendt deg per SMS og e-post. Det er frivillig å besvare våre brukerundersøkelser.   

Vi vil kun behandle opplysninger som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre formålet med undersøkelsen og behandler derfor følgende opplysninger;  

 • E-postadresse  

 • Telefonnummer 

 • Innsamlet informasjon relatert til undersøkelsen  

Behandlingsgrunnlag for gjennomføring av brukerundersøkelse 

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for gjennomføring av våre brukerundersøkelser er berettiget interesse.   

Vår behandling er basert på vår berettigede interesse i å innhente tilbakemeldinger fra kunder relatert til våre produkter og tjenester kjøpt hos oss. Videre er det i vår interesse å motta tilbakemelding fra kunder om behov og forslag da våre kunders tilbakemelding er med på å bestemme sannsynligheten for at de igjen kan kjøpe våre produkter og/eller tjenester eller andre lignende produkter og/eller tjenester som vi tilbyr, våre sesongkort, arrangementer og aktiviteter. Disse undersøkelsen vil også gi oss en indikasjon på vår posisjon i bransjen, for å identifisere forbedringsområder for våre produkter og/eller tjenester og våre kunders erfaring, og for å ta interne beslutninger knyttet til vår forretningsdrift og vår virksomhet. Vi mener at våre kunders interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke undergraves siden vi utfører denne behandlingen som en del av vårt kontraktsforhold med våre kunder som følge av deres kjøp av våre produkter og / eller tjenester. I behandlingen bruker vi både anonymiserte opplysninger og data som gjøre det mulig å identifisere fysiske personer, i den grad det er strengt nødvendig.  

Vi sender ikke undersøkelser til personer under 18 år, og vi retter oss kun mot kunder som nylig har kjøpt produktene og/eller tjenestene våre. Vi vurderer det slik at våre kunder er spesifikt informert om behandlingen ved kjøp av produkter og tjenester, og derfor har en rimelig forventning om behandlingen av deres personopplysninger for dette formålet. Kunder kan når som helst protestere mot behandlingen av deres personopplysninger eller utøve andre rettigheter i henhold til gjeldende personvernforordningen i samsvar med prosedyren beskrevet nedenfor i "Hva er mine rettigheter?" nedenfor. 

2.6. Markedsføringsaktiviteter, rabatter og kampanjer 

Vi vil bruke dine personopplysninger til å sende deg markedsføring, informasjon om rabatter og andre kampanjer dersom du samtykker til at vi gjør det. Opplysninger vi behandler for å sende deg markedsføringen er;   

 • Navn  

 • E-postadresse  

 • Telefonnummer 

For å sikre at vi har mottatt korrekte opplysninger, bruker vi en to-trinns verifiseringsprosess når du gir ditt samtykke til disse aktivitetene. Hvis du godtar vår behandling av dine personopplysninger for dette formålet, vil du motta en e-post der du blir bedt om å bekrefte e-posten din, og at dataene dine kan behandles for dette formålet.  

Dersom du har samtykket vil vi sende deg informasjon som vil passe dine interesser og analyserer informasjonen vi har registrert om deg. Dette er basert på profilering. 

Ved profilering vil vi benytte følgende opplysninger;   

 • Opplysninger som vi har mottatt fra deg (fødselsdato/alder, land og postnummer), 

 • Historikk over transaksjoner (type produkter og tjenester som er kjøpt, om du er sesongkortinnehaver eller om du kjøper mat og drikke i parken eller via nettsiden vår),   

 • Sosiale og økonomiske kriterier (kundealder og kjøpshistorikk, hvilket også vil kunne indikere om du har barn og i så fall antall barn basert på antall barnebilletter som du har kjøpt),  

 • Demografiske kriterier basert på data gitt direkte av deg (postnummer gitt på kjøpstidspunktet),  

 • Analyse av reaksjonene dine når du mottar markedsføring (dvs. din beslutning eller ikke om å kjøpe produktet eller tjenesten som tilbys gjennom den kommersielle kommunikasjonen)  

Vår profilering innebærer at våre markedsføringsaktiviteter er basert på automatiserte beslutninger og slik at vår kommunikasjon vil foreslå produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.   

Vår bruk av profilering vil ikke bli brukt til å ta automatiserte beslutninger med juridiske implikasjoner for deg, og det vil heller ikke påvirke deg i betydelig grad. Vår profilering vil bare bli brukt for å sende deg markedsføring, rabatter og kampanjer på produkter, tjenester, arrangementer eller aktiviteter i Parques Reunidos-gruppen som vi tror kan være av interesse for deg på grunnlag av kriteriene beskrevet ovenfor. For en oversikt over hvilke selskaper som inngår i Parques Reunidos-gruppen, se nedenfor. 

Behandlingsgrunnlag for bruk av personopplysninger for gjennomføring av markedsaktiviteter  

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for behandlingen av disse opplysningene vil være ditt samtykke. Du avgir samtykke ved å krysse av i den aktuelle boksen inkludert i skjemaene som er tilgjengelige på denne nettsiden (f.eks. online kjøpsskjema, informasjonsforespørselsskjema, gruppe- og skolebesøksbestillingsskjema, nyhetsbrevabonnementsskjema, etc.). 

Ditt samtykke kan når som helst kan trekkes tilbake. Du kan også utøve rettighetene dine som angitt nedenfor i -delen "Hva er mine rettigheter?" i denne personvernerklæringen.  

Vi vil også minne deg på at du til enhver tid kan melde deg av våre markedsføringsaktiviteter ved å klikke på lenken som følger sammen med markedsføringskommunikasjonen. 

Hvis du har samtykket til at vi kan bruke informasjon fra markedsundersøkelsen til profileringsformål, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil også minne deg på at du også kan motsette deg profilering basert på automatiserte beslutninger, be om menneskelig inngripen, gi ditt synspunkt, løse eventuelle spørsmål om og protestere mot automatiserte beslutninger. Dette gjør du ved å sende oss en henvendelse som beskrevet under "Hva er mine rettigheter?». 

2.7. Profilering ved bruk av informasjon som samles inn i brukerundersøkelser  

Fra tid til annen sender vi ut brukerundersøkelser, se punkt 2.5. Dette er undersøkelser utformet for å finne ut om du er fornøyd med vårt tilbud, din erfaring etter å ha besøkt oss og for å gi deg en mulighet til å komme med forslag til hvordan vi kan gjøre Bø Sommarland bedre. Profilering brukes også for å gjøre det mulig for oss å få innsikt i vår posisjon i markedet og om det er sannsynlig at du vil kjøpe produktene og/eller tjenestene våre igjen. Informasjonen du oppgir i undersøkelsene vil også kunne benyttes i forbindelse med profilering for markedsføringsformål, men bare dersom du har gitt din uttrykkelig tillatelse til det.  

For nærmere informasjon om hvordan vi bygger vår profilering, se ovenfor under punkt 2.6. 

Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til å bruke informasjonen fra våre undersøkelser kan du utøve dine rettigheter som angitt nedenfor i delen "Hva er mine rettigheter?" I tillegg til metodene ovenfor vil vi minne deg på at du kan melde deg av vår e-postliste ved å klikke på lenken som sendes deg sammen med markedsføringskommunikasjonen.   

Behandling av dine personopplysninger for formålet vi her har beskrevet vil automatisk opphøre hvis du melder deg av listen for å motta markedsføring via lenken som sendes deg sammen med markedsføringskommunikasjonen eller gjennom noen av metodene beskrevet i avsnittet "Hva er mine rettigheter?" i denne personvernerklæringen. 

Behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger for utvikling av personprofiler  

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for bruk av dine personopplysninger for bygging av personprofiler er samtykke. Samtykket skal være uttrykkelig og frivilling. Samtykket avgis ved å sette krysse i den aktuelle boksen inkludert i skjemaene som er tilgjengelige på vår hjemmeside (f.eks. online kjøpsskjema, informasjonsforespørselsskjema, gruppe- og skolebesøksbestillingsskjema, nyhetsbrevabonnementsskjema, etc.) og samtykket til at vi kan sende deg markedsføring i samsvar med vilkårene som er gitt i denne personvernerklæringen. Ellers vil ikke denne behandlingen forekomme. 

Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket ditt eller utøve rettighetene dine som angitt nedenfor i -delen "Hva er mine rettigheter?".  

Vi vil minne deg på at du kan melde deg av vår e-postliste ved å klikke på lenken som sendes deg sammen med markedsføringskommunikasjonen. 

Vi vil også minne deg på at du også kan motsette deg profilering basert på automatiserte beslutninger, be om menneskelig inngripen, gi ditt synspunkt, løse eventuelle spørsmål om og protestere mot automatiserte beslutninger ved å sende oss en henvendelse som beskrevet under "Hva er mine rettigheter?». 

2.8. Bruk av informasjonskapsler og relaterte teknologier  

På våre hjemmesider bruker Bø Sommarland egne og tredjeparts informasjonskapsler og lignende teknologier, noe som betyr at vi som behandlingsansvarlige kan behandle og lagre informasjon (personopplysninger) om våre brukere når de blar gjennom dette nettsiden. Dette i samsvar med formålene og innstillingene som til enhver tid gjøres tilgjengelige for brukere av nettsiden.  

For fullstendig informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier og behandling av dine personopplysninger, se Retningslinjer for informasjonskapsler.

2.9. Overholdelse av rettslige forpliktelser  

Bø Sommarland er i noen tilfeller pålagt å samle inn og oppbevare personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Forpliktelsen er pålagt Bø Sommarland gjennom lov, for eksempel bokføringsloven eller reglene om informasjonssamfunnstjenester. Personopplysninger som behandles i denne sammenheng vil bare bli behandlet i den grad det er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser. Dette omfatter eksempelvis kjøps- eller bestillingsinformasjon for bokføring.  

Behandlingsgrunnlag for å overholde en rettslig forpliktelse  

Vårt juridiske grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å overholde en rettslig forpliktelse som påligger oss som behandlingsansvarlige er hjemmel i lov, det vil si at vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal klare å overholde en rettslig forpliktelse.  

3. HVORDAN FASTSETTES OPPBEVARINGSPERIODENE FOR MINE PERSONOPPLYSNINGER?

Utgangspunktet etter personvernregelverket i Norge er at registrerte personopplysninger skal slettes når formålet bak innsamlingen ikke lenger er til stede. 

Hvis personopplysningene dine behandles for å administrere produktet og/eller tjenestekjøpet, administrere bestillinger, kontraktsinngåelse og arrangement (bursdagsfester, bryllup, bedriftsarrangementer osv.) eller administrere bestillinger og besøk fra skoler og grupper, vil slike personopplysninger bli behandlet så lenge kontraktsforholdet opprettholdes for det kjøpte produktet og/eller tjenesten eller arrangementet som er inngått. Vi vil også oppbevare de opplysninger som vi er pålagt å ha i ettertid i henhold til en rettslig forpliktelse, men vil slette disse når kravet til oppbevaring utløper. 

Hvis du oppgir personopplysninger som navn og alder til et barn under femten (15) år for å kunne gjøre tilpasninger i ditt arrangement (eksempelvis på dekorasjoner), vil vi oppbevare opplysningene inntil arrangementet er ferdig. Opplysningene vil deretter bli slettet. Opplysningene vil kunne slettes på et tidligere tidspunkt dersom du bestemmer deg for å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av opplysninger om barnet, eller dersom du som forelder av barnet protesterer mot behandlingen 

Hvis personopplysningene dine behandles for kundestøtte, vil vi beholde dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å behandle og oppfylle forespørselen din. Hvis du sender inn et krav, vil personopplysningene dine bli behandlet i den perioden som er strengt nødvendig for å håndtere kravet ditt på riktig måte. Deretter vil personopplysningene dine bli tilgangsbegrenset i samsvar med prosedyren som er beskrevet senere i denne delen for å håndtere eventuelle forpliktelser som måtte oppstå fra kravet ditt og bare for gjeldende lov om begrensningsperiode.   

Ved behandling av dine personopplysninger for å gjennomføre brukerundersøkelser, vil vi oppbevare personopplysningene dine opptil 12 måneder fra opplysningene ble samlet inn. Dette med mindre du ber om at personopplysningene dine slettes, eller at du på annen måte protesterer mot behandlingen. Behandlingsansvarlige vil i så fall umiddelbart opphøre å behandle personopplysningene for dette formålet. 

Hvis du uttrykkelig samtykker til å motta markedsføring og informasjon om rabatter og kampanjer i henhold til vilkårene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine bli behandlet for dette formålet inntil du eventuelt trekker tilbake ditt samtykke, sender oss en forespørsel om å avslutte abonnementet eller melder deg av vår e-postliste ved å klikke på lenken sendt til deg ved markedsføringshenvendelser, eller du utøver dine rett til å be om sletting, protestere mot behandlingen eller ber om ikke å bli gjenstand for automatiserte beslutninger, inkludert profilering. I alle slike tilfeller vil behandling av dine personopplysninger for dette formålet opphøre. 

Hvis du uttrykkelig samtykker til at vi kan bruke informasjon samlet inn gjennom undersøkelser for å foreta profilering i henhold til vilkårene som er angitt i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger og andre opplysninger som er inkludert i slike undersøkelser bli behandlet for dette formålet til du trekker tilbake ditt uttrykkelige og informerte samtykke. Dersom du sender oss en forespørsel om å avslutte abonnementet eller melde deg av vår e-postliste ved å klikke på lenken sendt til deg ved markedsføringshenvendelser, eller du utøver dine rett til å be om sletting, protestere mot behandlingen eller ber om ikke å bli gjenstand for automatiserte beslutninger, inkludert profilering vil vi slutte å bli behandle disse opplysningene for dette formålet. 

Når personopplysningene dine ikke lenger er relevante for det formål som de ble samlet inn for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykket eller utøver din rett til sletting eller protesterer mot behandlingen, vil vi i noen tilfeller likevel måtte oppbevare opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.  I et slikt tilfelle vil vi iverksette tiltak for å sikre at opplysningene kun vil bli behandlet for disse formålene, og kun i den utstrekning det er nødvendig. Dette innebærer blant annet å foreta tekniske og organisatoriske tiltak for å begrense behandlingen, eller fjerne direkte identifikatorer der det ikke er nødvendig å behandle disse videre. Ved utløpet av perioden begrunnet i behovet for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, vil vi slette opplysningene.  

4. HVILKE TREDJEPARTER FÅR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE MINE?

4.1. UTLEVERING TIL TREDJEPART 

Bø Sommarland har i noen tilfeller en plikt til å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter eller andre selvstendige tredjeparter. Slik utlevering vil kun finne sted der det eksisterer en rettslig plikt til dette, som eksempelvis til politiet, Datatilsynet eller andre tilsyn, domstolene og skattemyndighetene.

4.2. OVERFØRING TIL DATABEHANDLERE

En databehandler er et selskap som behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlig som bestemmer hvordan en databehandler skal behandle opplysningene og ansvaret for opplysningene ligger fortsatt hos behandlingsansvarlig.  

Bø Sommarland benytter i noen sammenhenger tredjepartsleverandører som databehandlere for å levere tjenester relatert til formålene du er informert om over. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, leverandører av informasjonssikkerhet, kunderelasjonsstyring (CRM), teknologi, markedsføring, kundeservice, profesjonelle tjenester og IT-tjenester. Når vi bruker en databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne, vil vi inngå avtale (databehandleravtale) med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med kravene i personvernregelverket og våre egne krav til behandling av opplysninger om våre kunder. Våre databehandlere vil bare få tilgang til dine personopplysninger som er nødvendige for å utføre sine tjenester på vegne av oss. 

En tredjepart vi benytter oss av som vil defineres som databehandler, er Salesforce. Salesforce er et globalt selskap som tilbyr nettskytjenester og programvare for kunderelasjonshåndtering. Dersom vi mottar dine personopplysninger ved at du fyller ut et skjema på våre nettsider, med unntak av skjemaet for elektronisk billettkjøp, eller du samtykker til å motta markedsføring (kommersiell informasjon), eller du samtykker til at informasjon innhentet gjennom en undersøkelse kan benyttes for profilering, vil Salesforce behandle opplysningene dine på våre vegne. Behandlingen finner sted innenfor EU/EØS og i samsvar med GDPR. 

Det er imidlertid mulig at dine personopplysninger i unntakstilfeller kan behandles i et tredjeland (utenfor EU/EØS), for eksempel i en situasjon for katastrofegjenoppretting (dvs. prosessen for å gjenopprette data og funksjonaliteter der det har oppstått en systemforstyrrelser på grunn av en naturlig eller menneskeskapt katastrofe). I et slikt tilfelle kan det være aktuelt for Salesforce å overføre dine personopplysninger til et land som ikke tilbyr et beskyttelsesnivå som er i henhold til standarden i EU/EØS. I slike tilfeller vil vi sikre at det er inngått en avtale med tjenesteleverandøren basert på standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen (Standard Contractual Clauses), og at det er vurdert og implementert tilstrekkelige sikkerhetstiltak i henhold til beslutning C-311/18.

Dersom du skulle ha noen spørsmål knyttet til dette punkt, kan du rette en henvendelse til oss som angitt under “Hva er mine rettigheter?". 

5. HVILKE EUROPEISKE SELSKAPER INNGÅR I PARQUES REUNIDOS GROUP?

Hvis du uttrykkelig godtar å motta markedsføring, og informasjon om rabatter og kampanjer om produkter og tjenester fra de europeiske selskapene i Parques Reunidos, bør du vite at disse selskapene ligger i EU, og deres viktigste aktivitet er forvaltning og drift av fritidsparker, badeland, dyreparker, akvarier og reiserelaterte tjenester, for eksempel salg av hotellpakker og billetter til parker og fritidssentre i Parques Reunidos Group. Selskapene som inngår i gruppen, er som følger:  

 • Spanske selskaper i Parques Reunidos Group: Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (Parks Pass); Parque de Atracciones Madrid, S.A.U. (Parque de Atracciones Madrid); Madrid Theme Park Management, S.L.U. (Parque Warner y Parque Warner Beach); Gestión Parque de Animales Madrid, S.L.U. (Faunia); Zoos Ibericos, S.A. (Zoo Aquarium Madrid); Parques de la Naturaleza Selwo, S.L. (Selwo Aventura y Hotel Selwo Lodge); Aquópolis Cartaya, S.L.U. (Aquópolis Cartaya); Leisure Parks, S.A. (Aquópolis de Villanueva de la Cañada, Aquópolis Costa Dorada - Vilaseca, Costa Dorada-,  Delfinario Costa Dorada – Vilaseca, Costa Dorada, Selwo Marina Aquópolis de Sevilla, Aquópolis de Cullera, Aquópolis de Torrevieja, Teleférico de Benalmádena); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium); Mall Entertainment Centre Murcia, S.L.U. (Nickelodeon Adventure Murcia); Travelpark Viajes, S.L.U.  (produkter og tjenester relatert til pakker som kombinerer inngangsbilletter til parker og fritidssentre i Parques Reunidos Group og hotellbestillinger).  

 • Resten av europeiske selskaper i Parques Reunidos Group: Italia - Parco della Standiana S.R.L (Miraiblandia y Mirabilandia Beach) and Travelparks Italy, S.R.L.( products and services related to packages combining entrance fees to parks and leisure centers of the Parques Reunidos Group and hotel accommodation bookings); Norway - Bø Sommarland A/S (Bø Sommarland) og Bø Sommarland AS (Bø Sommarland); Belgium - Bobbejaanland, B.V.B.A (Bobbejaanland); BonBon-Land A/S (BonBon -Land); Germany - Movie Park Germany GmbH and Movie Park Germany Services GmbH (Movie Park), Event Park GmbH (Belantis), Nature Park Germany GmbH (Vogelpark Walsrode), Tropical Island Management (Tropical Island) and TI Hotel Asset GmbH (Tropical Island Hotels); The Netherlands - Attractie- at Vakantiepark Slagharen B.V. (Slagharen y Slagharen Beach); France - Marineland SAS (Marineland, Aquaplash Marineland, Marineland Resort and Kids Island) and LB Investissement (Aqualud); England- Grant Leisure Group LTD (Blackpool Zoo), Real Live Leisure Company LTD (The Bournemouth Aquarium y Aquarium of the lakes) and Lakeside Mall Entertainment Centre Limited (Nickelodeon Adventure-Lakeside).  

6. HVA ER MINE RETTIGHETER?

Når vi behandler dine personopplysninger, har du en rekke rettigheter. 

Du kan utøve din rett til å kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene. Opplysningene skal gis skriftlig og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk.

Videre har du rett til å få korrigert opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom vi fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller imøtekomme et rettskrav eller erstatningskrav slik beskrevet ovenfor.  

Du har rett til å komme med innsigelse mot behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre våre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter. I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger til kun lagring dersom du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller dersom du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Dersom du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Dersom behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål dersom dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

Dersom du ber om begrensing av behandling av dine personopplysninger kan det føre til at enkelte produkter og tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig for deg.  

Du har også krav på dataportabilitet i noen tilfeller. Det innebærer at du har krav på å få personopplysninger du har gitt til oss utlevert i et enkelt, maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet gjelder hvor behandlingen er basert på samtykke eller avtale og hvor behandlingen av opplysningene er automatisert.

Du kan når som helst trekke tilbake avgitte samtykker etter prosedyren som er beskrevet nedenfor. Hvis du har samtykket til å motta markedsføring (kommersiell informasjon) og informasjon om rabatter og kampanjer, kan du melde deg av vår e-postliste ved å klikke på lenken som sendes deg sammen med markedsføringskommunikasjonen.

Du har også rett til å kreve å ikke være underlagt automatiserte beslutninger, inkludert profilering, sende oss spørsmål om logikken som benyttes i behandlingen eller protestere mot automatiserte beslutninger.

For å utøve dine rettigheter, send en henvendelse til vår personvernkontakt  

DPO@sommarland.no eller pr. brev til Steintjønnvegen 2, 3804 Bø i Telemark.  

For å kunne besvare din henvendelse må vi bekrefte identiteten din. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

7. HVORDAN BLE MINE PERSONOPPLYSNINGER SAMLET INN?

Personopplysningene som vi behandler om deg har vi mottatt direkte fra deg, eller din gjennom bruk av vår nettside. Basert på de opplysningene du gir oss vil vi også kunne generere opplysninger om deg, eksempelvis et estimat på hvor mange barn du har basert på dine billettkjøp.

Hvis du oppgir personopplysninger om andre enn deg selv, plikter du å innhente deres uttrykkelige godkjenning før du oppgir opplysningene til oss.

8. MINDREÅRIGE

Barn under atten (18) år har ikke tillatelse til å kjøpe eller bestille våre produkter, tjenester eller arrangementer på dette nettsiden. 

Hvis du som et resultat av å kjøpe noen av våre produkter, tjenester eller arrangementer som er tilgjengelige på dette nettsiden, og spesielt i forbindelse med et arrangement, oppgir opplysninger om et barn under atten (18) år, vil du bli ansett for å ha gitt ditt uttrykkelige og informerte samtykke som far, mor eller verge til å behandle personopplysningene som en del av kontraktsforholdet som oppstår fra kjøpet ditt i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

9. HVORDAN SENDER JEG INN EN KLAGE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet angående vår håndtering av dine personopplysninger. Mer informasjon om klage til Datatilsynet finnes på datatilsynet.no. Vi anbefaler deg for øvrig å først sende oss en henvendelse slik at vi kan forsøke å hjelpe deg. Hvis du har et spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du ta kontakt med vår personvernkontakt på e-post: DPO@sommarland.no.

 

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i juni 2021