Catering

Catering er en stor avdeling med mange varierte og utfordrende oppgaver. Avdelingen er delt opp i mindre underavdelinger, basert på de ulike områdene i parken. På salgsstedene lager man alt i fra softis og vafler til pizza og hamburger. Som ansatt i catering jobber du tett med dine medarbeidere, og det er veldig sosialt og morsomt på jobb! I tillegg til å få mange gode kolleger og venner, vil du også lære mye om matkvalitet og rutiner. Dette gir deg verdifull erfaring i møte med arbeidslivet senere.

Arbeidsoppgavene går ut på:

  • Salg, mersalg og produksjon av mat
  • Renhold av utsalgsstedene i løpet av dagen og ved stenging
  • Alltid gi gjestene mat av god kvalitet
  • Være en viktig bidragsyter til at målene blir nådd

For å jobbe på denne avdelingen må du:

  • Være effektiv og løsningsorientert
  • Være utadvendt og kunne kommunisere godt med andre
  • Ville arbeide med service og like å komme i kontakt med voksne og barn
  • Kunne jobbe selvstendig og i team
  • Være konkurranseinnstilt og like å jobbe mot satte mål

Du må fylle 16 år i løpet av året.

Close