Saniteten/ Førstehjelpspersonell

Sanitetsmedarbeidere skal til enhver tid være tilgjengelig for parkens gjester og ansatte dersom det skulle forekomme skader. I denne stillingen handler det mye om å være tilstede, og å være synlig ute i parken. I tillegg til å behandle eventuelle skader, er det også viktig å forebygge at skadene oppstår. Det er derfor viktig at sanitetsmedarbeiderne er aktivt ute blant gjestene.

Arbeidsoppgavene går ut på:

  • Å bistå gjester og ansatte ved skade eller andre behov
  • Være ansvarlig for opplæringen av badevaktene sammen med vårt lederteam i Vannaktivitet
  • Ha ansvar for at det kjøres jevnlige øvelser på badevaktene gjennom sesongen
  • Ha et godt kjennskap til parken, både informasjon- og sikkerhetsmessig

For å jobbe på denne avdelingen må du:

  • Være hjelpsom, ansvarsfull og besluttsom
  • Være utadvendt og kunne kommunisere godt med andre
  • Tenke klart i pressede situasjoner
  • Like fysisk aktivitet
  • Være selvstendig ettersom en må stå for de fleste avgjørelser alene

For å bli vurdert er relevant utdanning eller erfaring et krav. Søkere uten dette vil ikke bli vurdert til stillingen. Det er også ønskelig at søkeren er registrert hjelpekorpser med ID-kort. Søkere som blir innkalt til intervju bes ta med seg relevante papirer og kursbevis. Intervju vil bli gjennomført i samarbeid med Gvarv Røde Kors.

Du må ha fylt 20 år innen sesongstart (8. juni).

Close