Spørsmål og svar

Hvor lang er sesongen til Bø Sommarland?
I 2018 er parken er åpen fra 9.juni til 19. august. (Etter første åpningshelg er mandag-fredag stengt, før vi holder åpent daglig fra 16.juni)

Må jeg kunne jobbe hele sommeren?
Med så få åpningsdager er vi avhengige av at vi ansetter de som kan jobbe så mye som mulig, men det betyr ikke at du må jobbe hver dag! Dersom du er under 18 år kan du ha 14 dager sammenhengende ferie, men kan velge å bare ta én uke. Denne uka må du derimot ha. Dersom du er over 18 år kan du få innvilget én uke ferie, men det er ikke krav om at du tar ut noe. Skal du ha mer ferie enn det som er fastsatt i arbeidsmiljøloven kan du miste retten til stillingen. Vi har imidlertid et fleksibelt vaktlistesystem som gjør at vi prøver å møte alle våre ansattes ferieønsker så godt vi kan.

Får jeg opplæring?
Alle ansatte i Bø Sommarland får lønnet opplæring før sesongstart. Dato for opplæringen kommer. Opplæringen er obligatorisk for alle våre ansatte.

Hvor mye tjener jeg?
Lønnen for deg som er 15 år er kr 91,– pr. time. Er du 16 år får du kr 97,- pr. time. Medarbeidere som er 17 år 106,- pr. time er du 18 år eller mer får kr 130,- pr. time. Har du jobbet i parken tidligere får du et tillegg i timesatsen. Helgetillegget ligger i den faste timesatsen. Dette innebærer at du ikke får ekstra betalt for å arbeide i helgene, men at den jevne timelønnen skal kompensere for det du eventuelt ville tjent på en lørdag eller søndag. På denne måten blir fordelingen av vakter enklere og alle har det samme grunnlaget for å tjene like mye.

Hvordan er arbeidstiden?
Arbeidstiden varier fra avdeling til avdeling, men holder seg innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstidene sendes ut sammen med vaktlistene i mai.

Kan jeg søke jobb selv om jeg ikke fyller 16 år før sesongen?
Ja, så lenge du fyller 16 år i løpet av 2018 kan du søke jobb hos oss.

Jeg bor ikke i området, hvor kan jeg bo hvis jeg får meg jobb?
Bosted må hver enkelt ansatt ordne med selv, men vi kan formidle kontakt med personer/organisasjoner som driver utleie her i Bø. Vi anbefaler ansatte uten bosted å sette inn en annonse i lokalavisen eller i regionalavisene. Problemet bruker å løse seg etter at dette er gjort.

Kan jeg bli sendt hjem hvis det er dårlig vær?
Ved dårlig besøk kan vi dessverre bli nødt til å sende hjem ansatte. Vi loggfører dette slik at det skal bli mest mulig rettferdig og ønsker å unngå at det til stadighet rammer samme person. I arbeidsavtalen din vil du få et garantert antall timer i uken som du uansett vil få betalt for dersom dette skulle skje. Merk at dersom du melder deg frivillig til å dra hjem, er det du selv som står ansvarlig for dette. Slike dager gjelder altså ikke for vurderingen av antall dager du har blitt sendt hjem av oss.

I kontrakten min står det at jeg kun er garantert 10 timer. Får jeg ikke jobbe mer enn dette?
Vi har ikke garantert for mer enn 10 timer i kontrakten. Dette betyr ikke at du ikke får jobbe mer enn dette. Det garanterte timeantallet er kun et minsteantall timer per uke, eksempelvis ved lengre perioder med dårlig vær. I tilfeller hvor vi ikke har nok antall gjester i parken til å kunne lønne alle ansatte, kan du bli sendt hjem (se punktet over). Det garanterte timetallet er altså en forsikring for oss som arbeidsgiver i tilfeller med dårlig besøk. Samtidig er det jo en forsikring for deg som arbeidstaker at du får garantert lønn for timeantallet beskrevet i kontrakten. Merk at dersom du konsekvent melder deg frivillig til å ta fri på stille dager, innebærer dette at du kan miste retten på den garanterte summen fordi du da i praksis sier i fra deg vakter.

Close