Kontakt oss

Bø Sommarland

Steintjønnvegen 2, 3804 Bø i Telemark
Tlf. 35 06 16 00

Personopplysningene som her er fylt ut av deg, så vel som alle andre opplysninger som genereres som en følge av ditt kundeforhold til oss, skal innlemmes i databaser som kontrolleres i fellesskap av Bø Sommarland AS (med forretningsadresse Steintjønnvegen 2, 3800 BØ i Telemark, Norge; informasjon@sommarland.no) og dets morselskap Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (med forretningsadresse Paseo de la Castellana 216, Planta 16, 28046 Madrid, Spania) (de “Behandlingsansvarlige”). Opplysningene skal bli behandlet for (i) utviklingen, håndteringen og kontrollen av kundeforholdet med oss og spesielt for håndteringen av anskaffelsen av billetten for å få adgang til parken eller anskaffelsen av alle våre andre produkter eller tjenester, (ii) håndteringen av din deltakelse i våre kampanjer, spørreundersøkelser, spill eller konkurranser, (iii) å behandle de anmodninger som du måtte adressere til oss og for å opprettholde vår korrespondanse for å kunne forbedre våre tjenester, samt (iv) statistiske formål.Det er frivillig å oppgi dine personopplysninger og samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Vi gjør samtidig oppmerksom på at dersom du trekker samtykket tilbake, vil det nødvendigvis kunne få konsekvenser for vår mulighet til å gjennomføre kundeforholdet. For å kunne utøve dine rettigheter til adgang, retting, kansellering og innsigelser i henhold til det juridiske regelverket, vennligst send din skriftlige anmodning til en av de Behandlingsansvarlige ved deres relevante forretningsadresser som indikert ovenfor, spesifisert med “ARCO anmodning” i emnefeltet sammen med en kopi av et dokument som beviser din identitet.

MINDREÅRIGE UNDER 15 ÅR (*)

HVIS DU ER UNDER 15 ÅR, TRENGER VI DINE FORELDRES SAMTYKKE. For dette formål, vil vi kontakte dem og vil be dem om å bekrefte til oss at de er dine foreldre eller verger og deres samtykke, og fra det tidspunkt vil vi kunne akseptere din henvendelse.

(*) I henhold til retningslinjer utarbeidet av Datatilsynet skal samtykke fra foreldre eller verger være påkrevet for barn under 15 år og er underlagt visse krav (for eksempel skal det aldri samles inn opplysninger fra den mindreårige vedrørende informasjon om noe annet familiemedlem, eller om familiens karakteristika, slik som opplysninger relatert til foreldrenes yrkesaktiviteter, økonomisk informasjon, sosiologiske eller tilsvarende opplysninger, uten samtykke fra de personene som opplysningene refererer til; men opplysninger vedrørende identiteten og adressen til faren, moren eller verge vil kunne bli samlet inn når det eneste formål er å innhente tillatelse).

Close