Personvern-policy

PERSONVERNERKLÆRING

I. – Hvem er behandlingsansvarlige?

De behandlingsansvarlige for denne nettsiden er Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. og Bø Sommarland AS (heretter felles benevnt de “Behandlingsansvarlige”), begge er likeverdige behandlingsansvarlige med forretningskontor i henholdsvis Paseo de la Castellana 216 – Planta 16, 28046 Madrid, Spania og Steintjønnvegen 2, 3804 Bø, Norge. Dersom du har personvernspørsmål, kan du skrive til de Behandlingsansvarliges personvernombud på epost dpo@tusenfryd.no eller per brev til Steintjønnveien 2, 3804 Bø i Telemark, Norge.

II.- Til hvilke formål og på hvilke rettslige grunnlag behandles personopplysningene dine?

På nettsiden, eller ved kjøp av produkter og/eller tjenester, informeres brukerne, eller deres juridiske representanter med fullmakt til å oppgi opplysninger på deres vegne, om at de Behandlingsansvarlige behandler opplysningene til følgende formål:

 1. Administrasjon av kjøp av produkter eller tjenester. For å formalisere og administrere kjøp av de Behandlingsansvarliges produkter og tjenester som tilbys på nettsiden. Opplysningene brukes også til å administrere kontraktsforholdet med kunden. De Behandlingsansvarlige bruker kundens opplysninger til bl.a. følgende formål: kontakt, fakturering, innkreving og gjeldshåndtering, kundeservice og klagebehandling.
  Rettslig grunnlag: Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen.
 2. Oppfyllelse av regnskaps-, juridiske, skatte- og administrative forpliktelser.
  Rettslig grunnlag: Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen.
 3. Elektronisk markedsføring av produkter og tjenester som tilbys av de Behandlingsansvarlige. Kunden blir tilsendt informasjon om fritids- og hotellprodukter og –tjenester som tilbys av de Behandlingsansvarlige, og som kan være av interesse. Kunden kan reservere seg mot denne markedsføringen ved å benytte kontaktinformasjonen i paragraf V nedenfor.
  Rettslig grunnlag: Denne behandlingen kan kun gjennomføres dersom de Behandlingsansvarlige har innhentet kundens samtykke.
 4. Tilpasset markedsføring av produkter og/eller tjenester som tilbys av de Behandlingsansvarlige. Dine personopplysninger behandles for å bygge profiler basert på interne kilder (f. eks. informasjonskapsler som samler inn informasjon om besøkshistorikk og informasjonskapsler som samler inn statistisk informasjon om bruk) som gjør det mulig å utvikle og analysere tilpassede produkter gjennom segmentering i ulike grupper basert på felles mønstre. I den hensikt, blir kundens preferanser og aktivitet knyttet til mottatt markedsføringsinformasjon overvåket og analysert. Profilene brukes til tilpasset markedsføring av de Behandlingsansvarliges produkter og/eller tjenester.
  Rettslig grunnlag: Denne behandlingen kan kun gjennomføres dersom de Behandlingsansvarlige har innhentet kundens samtykke.
 5. Administrasjon av nyhetsbrevabonnement, elektronisk markedsføring av de Behandlingsansvarliges produkter og tjenester. Når en kunde abonnerer på nyhetsbrevet via nettsiden, kan de Behandlingsansvarlige sende kunden markedsføringsinformasjon om de Behandlingsansvarliges produkter og tjenester, samt om arrangementer de organiserer.
  Rettslig grunnlag: Når det gjelder elektronisk markedsføring av de Behandlingsansvarliges produkter og/eller tjenester, anses kunden for å ha gitt samtykke til det formålet gjennom å abonnere på nyhetsbrevet. Videre, når det gjelder elektronisk markedsføring av andres produkter og/eller tjenester, må kundens samtykke innhentes.
 6. Registrering som kunde på de Behandlingsansvarliges kundesider. For å legge til rette for fremtidige kjøp blir brukere som ønsker det registrert som kunder, slik at de kan kjøpe produktene og tjenestene de Behandlingsansvarlige tilbyr på nettsiden og få oversikt over egen kjøpshistorikk. På den måten kan de Behandlingsansvarlige tilpasse tjenestene sine i samsvar med kundenes interesser og behov, og sørge for at det går raskere å gjennomføre fremtidige kjøp av de Behandlingsansvarliges produkter og/eller tjenester.
  Rettslig grunnlag: Denne behandlingen kan kun gjennomføres dersom de Behandlingsansvarlige har innhentet kundens samtykke. Ved å registrere seg anses kunden for å ha gitt samtykke til behandling av personopplysninger til dette formålet.
 7. Besvare forespørsler. De behandlingsansvarlige behandler opplysningene for å besvare eventuelle forespørsler sendt av kunden via nettsiden. Rettslig grunnlag: Denne behandlingen kan kun gjennomføres dersom de Behandlingsansvarlige har innhentet kundens samtykke. Ved å sende en forespørsel anses kunden for å ha gitt samtykke til behandling av personopplysninger til dette formålet.
 8. Spørreundersøkelser blant kunder og potensielle kunder. For å kartlegge kvaliteten på markedsføringen, de Behandlingsansvarliges rutiner, kundeservice, samt de Behandlingsansvarliges produkter og/eller tjenester, kan de Behandlingsansvarlige gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser blant sine kunder og/eller potensielle kunder.
  Rettslig grunnlag: Denne behandlingen er basert på de Behandlingsansvarliges legitime interesse. For å forbedre de Behandlingsansvarliges rutiner, kan det utføres spørreundersøkelser blant kunder og/eller potensielle kunder for å fastslå hvor tilfredse de er, og dermed forbedre eventuelle problemområder. Kunden og/eller den potensielle kunden kan reservere seg mot å motta denne typen forespørsler fra de Behandlingsansvarlige.

DERSOM DU ER UNDER 13 ÅR, må vi ha fullmakt fra foreldrene dine eller vergen din, dvs. de må bekrefte at de er dine foreldre eller verge, og godkjenne at vi kan akseptere forespørselen din.

III. – Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Alle personopplysninger som det er gitt tilgang til lagres så lenge kontraktsforholdet varer. Etter at kontraktsforholdet er over, vil personopplysningene dine fortsatt lagres, behørig kryptert, slik at de er tilgjengelige for relevante offentlige myndigheter, dommere og domstoler eller påtalemyndigheten inntil tidsfristen for eventuelle rettslige skritt i forbindelse med forholdet til kunden og/eller den lovbestemte lagringstiden utløper. Ved utløpet av disse fristene, vil de Behandlingsansvarlige fysisk slette opplysningene dine.

I tillegg, dersom kunden har samtykket i å motta markedsføring, kan de Behandlingsansvarlige behandle personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Du kan reservere deg mot å motta markedsføring ved å benytte kontaktinformasjonen i paragraf V nedenfor eller ved å si opp abonnementet på nyhetsbrevet.

IV. – Hvem overfører vi opplysningene dine til?

De Behandlingsansvarlige overfører opplysninger til:

Regulerings- og kontrollmyndigheter, relevante offentlige organer, dommere og domstoler.

De Behandlingsansvarlige samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som behandler opplysninger for og på vegne av de Behandlingsansvarlige. Mer spesifikt, de Behandlingsansvarlige kan sette ut tjenesteytelsen til tredjeparts leverandører som, uten begrensning, tilbyr følgende tjenester: juridisk rådgivning, tverrfaglige profesjonelle tjenester, teknologiske tjenester, IT-tjenester.

V. – Hvilke rettigheter har du når du oppgir opplysninger til oss?

Brukeren/kunden kan utøve retten til innsyn i, korrigering og sletting av personopplysninger samt å kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses og at de ikke er gjenstand for automatiserte individuelle avgjørelser ved å skriftlig kontakte Bø Sommarlands personvernombud på Steintjønnveien 2, 3804 Bø i Telemark, Norge, eller per epost på dpo@tusenfryd.no, i begge tilfeller må gyldig legitimasjon vedlegges.

Når det gjelder behandling basert på samtykke, kan brukeren/kunden trekke samtykket tilbake når som helst på grunnlag av legitim interesse ved å følge instruksene i det forrige avsnittet.

VI. – Hvordan innhentet vi opplysningene dine?

Personopplysningene som behandles av de Behandlingsansvarlige er personopplysninger som ble innhentet når den registrerte la inn opplysningene sine på nettsiden og/eller oppga dem i tilknytning til kontraktsforholdet mellom partene.

I løpet av kontraktsforholdet kan de Behandlingsansvarlige behandle tredjeparts opplysninger oppgitt av kunden. Kunden forplikter seg til å informere tredjepartene om personvernbestemmelsene og innhente deres samtykke til at deres opplysninger behandles av de Behandlingsansvarlige.

VII. – Hvilken myndighet kan du rette eventuelle krav til?

Brukeren/kunden kan rette krav til det spanske datatilsynet når det gjelder svar på forespørsler mottatt fra de Behandlingsansvarlige. Ta uansett først kontakt med Bø Sommarlands personvernombud på epost-adresse dpo@tusenfryd.no eller på Steintjønnveien 2, 3804 Bø i Telemark, Norge, for å få de Behandlingsansvarliges hjelp til å løse problemet.

Close