Fremkommelighet

Det er godt asfaltert gangvei i hele parken. Store deler av området har en stigning på 0 til 10%, men det finnes også bratte bakker som har en stigning på over 15%. På bakgrunn av dette anbefaler vi den grønne ruten i parken for rullestolbruk, barnevognbruk, rullatorbruk og lignende. Denne ruten er merket med grønne skilt og har en maks stigning på 15 %.

Toget Tøffe vil ikke kjøre i 2021. “Vanlige” sesonger uten Covid-19 er det også mulig å sitte på med Tøffe, vårt eget tog som kjører rundt omkring i parken. Tøffe har plass til passasjerer som bruker hjelpemidler i den bakerste vognen. Ta kontakt med sjåføren dersom du trenger hjelp.

Close