Gravide

Billetter

Hvis du er gravid kan du får samme pris som seniorbillett. Hvis det ikke er synlig at du er gravid må du ha med deg helsekort fra lege.

Close